Himnusz Liszt Ferenchez

Fazekas Imre Pál 4651.

HIMNUSZ

LISZT FERENCHEZ

1811 -2011

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójára

MESTERSZONETT

1

KINYILLÓ ILLATOK

ma is ragyog e csillag égi fénye
felfokozott zenei érzelem
költői vágyak nagy lendületére
felelő ujjongó szép szerelem

a természet meghitt hangulatában
lebegnek az édes virágdalok
felragyogó zenék varázslatában
billentyűkön kinyíló illatok

hangzó gyönyörű filozófiája
lélektüze erőt áraszt belénk
menedéket nyújtó szép hitvilága

mert értünk született Ő a miénk
a művészet szent Istenét imádva
minden hangból Ő áramlik felénk

2

A MODERN MŰKÖLTÉSZET ÚTTÖRŐJE

minden hangból Ő áramlik felénk
a test a lélekszóval szembesülve
belső forrásunkat tárja elénk
a szenvedélybe oltva egyesülve

zenébe tárt tüze fénylik lobog
hallgatva a zsenit – érzem a létem
álmok selyme a csend bennem csobog
és sors keze száll fel végtelenében

különösségbe oldva lelkesül
új fények alakzatok keresője
a tiszta értelemhez menekül

csodálatos hangzás elmélkedője
kedves talált művével egyesül
a modern műköltészet úttörője

3

HANGLELKE ÉPÍTI ISTENI ÚTJÁT

a modern műköltészet úttörője
alig felnőtt és már csúcsokra jár
káprázatsorsunk csendül ki belőle
e lángész szépségeszmét intonál

időn téren kevés morális értés
az emberi élet tragikumát
létcsorbító vak értelmetlen önzés
az örömökön és gondokon át

megalázott önérzetek bizalmát
visszaadott jószívvel tehetnénk
összvállra véve társadalmi gondját

ha Liszt Ferenc álmát követhetnénk
hanglelke építi isteni útját
romantikus muzsikája zenénk

4

AZ ATONALITÁSBAN

romantikus muzsikája zenénk
cseng benne minden idők irodalma
képzőművészetét tárja elénk :
a természet szép élő birodalma

a filozófiák szintézisét
feloldani az atonalitásban
domináns új lényeg vetületét
a fények árnyékok alakzatában

égi sugallat lendületein
hihetetlen határokon is túlról
világravalók görbületein

a mindenség szerelmét egybefonni
zsoltárokat zengeni álmokról
újból és újból élni és szeretni

5

VISZONZOTT SZERELEM

újból és újból élni és szeretni
finomságát ontja a szenvedély
az igazit mámorban átölelni
nincs nála szebb jobb imaköltemény

bámulatos belső hangzás csodáit
lélegzet visszafojtott örökét
remény és biztonság empátiáit
viszonzott szerelem lelkületét

szimbólumát csalódásnak örömnek
az örökvágyból hulló zavarok
rezonancia hangjai feszülnek

új zenéjében a fény kanyarog
s míg nyugvópontra nehezen kerülnek
testhúrjain az örvény kanyarog

6

HANGSZÍNEKBE LEHELNI A VÉGTELENT

testhúrjain az örvény kavarog
a művészet nem csak virágokat nyújt
gyönyörködtetve képben andalog
ha kell végzeteket halálokot sújt

művében a világ szíve dobog
szólókoncertjei örök időn át
páratlan műveit adják tovább :
az értelem szép innovációját

Paganini Berlioz és Chopin
kor-és művésztársak zenék nyomában
tökélyt kerestek földön – mennybe fent

eszmevilágot a valóra tenni
hangszínekbe lehelni végtelent
lelkes táplálékot együtt keresni

7

SZERELMI ÁLMOK ÁLMA

lelkes táplálékot együtt keresni
a világ színe-java jön velünk
művésznek lenni mi más mint szeretni
múltunkat s holnaplátó jelenünk

hűséges ihlető társat követni
virágnak fának írni szívzenét
mértéke fel sem fogható az észben
hallgatni az Esztergomi misét

kalandozni a lélek örömében
Zarándokévek emléke kopog
mit érek én ha csak magamat élem

Szerelmi álmok álma még zokog
művészcsillagot látok szép szemében
hol örök szenvedély árja lobog

8

A ZONGORA PAGANINIJE

hol örök szenvedély árja lobog
a legfelsőbb akarat közbeléphet
Caroline és Liszt ritkán boldogok
nagy sorscsapások érik utol őket

Isten akaratát látják abban
hogy házassággal nem kelhettek egybe
hogy a legutolsó pillanatban
rokon kétszer is szólt az életükbe

mély vallásos zene felé a vér
oratóriumok legendaművek
mesék fugák imák között a tér

s hangversenyek százai folytak egyre
játszott vezényelt szólt a darabban
a zongora Paganinije Ő volt
9

MINDEN MŰVÉSZÉRT TETT TUDOTT SOKAT

a zongora Paganinije Ő volt
bámult művész emberi hangulat
Weimar nyitott egy végtelen idősort
minden művészért tett tudott sokat

Mendelsson Schumann Wagner pártfogoltak
sorra mutatta be műveiket
Wagnerrel végleg összekapcsolódtak
vitatták lángész téziseiket

népszerűsítő játéka tetézi
zongora átirataikat is
a Tanhauser és Bolygó hollandi

vagy a nagy Beethoven szimfóniák
önzetlenségét dícséri örökké
hangja virágot árasztva kisér

10

UNIVERZÁLIS ÚJ ESZTÉTIKÁJA

hangja virágot árasztva kisér
univerzális új esztétikája
minden létre fogott szépre kitér
ez az ezerszer imádott világa

papi megáldott szép prelűdöket
ahol érzések istensége lelke
imára kulcsolt új etűdöket
küldött megváltó Jézusa szivébe

a zenetörténet tudója volt
lángesze adta az élők zenéjét
melyben hit és cselekvés összefolyt

hirdetve a jövő emberiségét
melyért minden jót szépet átkarolt
akkordjaiban a Föld és az Égbolt

11

AZ ÉGBE ELKÍSÉRVE TÉGEDET

akkordjaiban a Föld és az Égbolt
gátlástalan hangzó új meredély
benne reformja oly sokoldalú volt
a változásra érett szenvedély

megbánások között szalad az élet
nagy szellemét csak érezni lehet
mi marad : őrizzük a szép meséket
az égbe elkísérve tégedet

de ha már itt vagyunk lelkünk belátja
szív nélkül a forma hiába szép
a tett és szerelem csak a hazája

e kettőt érzi zenéli a lét
természet ember vágyhúrján a szívén
életvarázsa lüktet : a tökély

12

SAJÁT ARCÁT IS INGYEN ADTA ÁT

életvarázsa lüktet : a tökély
önzetlenül tanít lelke hajóján
ha egy kicsit is alkalmas személy
pénzét és szívét szétszórja az útján

saját arcát is ingyen adta át
ország világ megünnepelte énjét
segítette és hirdette a barát
egy új műfajt hozó Dráma zenéjét

új nemzedékeknek példát adott
minden jobb új követésére buzdít
míg számtalan időműt alkotott

páratlan élete tettekre indít
mert ösztönözve csak a szépre gondolt
más új zenékért is vállvetve harcolt

13

SZÉPSÉGES HAZÁM

más új zenékért is vállvetve harcolt
bölcsőtől sírig a nagy alkotó
szüntelenül a hazájára gondolt
népsorsot élni csak ott volna jó

a Nagy Árvíz könnyeit megsiratva
enyhítette a nagy tragédiát
szeretett szép országának javára
adott koncerteket művek sorát

magyar ruhát vesz fel a Nemzetiben
legyen Zeneakadémia már
„ a vér itt él a nemzeti tövekben

ó én távoli szépséges Hazám ! ’’
Magyar rapszódiák tüze mienk volt
Büszkén viselt nevével is magyar volt

14

MA IS RAGYOG E CSILLAG ÉGI FÉNYE

büszkén viselt nevével is magyar volt
a Magyar Történelmi arcvirág
világán szíve dobogása lángolt
számára öröm tiszta szentvilág

mert „ Liszt Ferenc csak egy van ’’ Ő a lélek
nyomai kikerülhetetlenek
színes emóció nyugtalan élet
a zenéi legyőzhetetlenek

káprázatos csúcsszellemi virág
nagy szenvedélyek megszólaltatása
egy különös tudatos hangvilág

érzéki tüzének illatozása –
Nagy útját Beethoven csókja kisérte
ma is ragyog e csillag égi fénye

EMLÉK – MESTERSZONETT

15

MA IS RAGYOG E CSILLAG ÉGI FÉNYE
MINDEN HANGBÓL Ő ÁRAMLIK FELÉNK
A MODERN MŰKÖLTÉSZET ÚTTÖRŐJE
ROMANTIKUS MUZSIKÁJA ZENÉNK

ÚJBÓL ÉS ÚJBÓL ÉLNI ÉS SZERETNI
TESTHÚRJAIN AZ ÖRVÉNY KAVAROG
LELKES TÁPLÁLÉKOT EGYÜTT KERESNI
HOL ÖRÖK SZENVEDÉLY ÁRJA LOBOG

A ZONGORA PAGANINIJE Ő VOLT
HANGJA VIRÁGOT ÁRASZTVA KISÉR
AKKORDJAIBAN A FÖLD ÉS AZ ÉGBOLT

ÉLETVARÁZSA LÜKTET A TÖKÉLY
MÁS ÚJ ZENÉKÉRT IS VÁLLVETVE HARCOLT
BÜSZKÉN VISELT NEVÉVEL IS MAGYAR VOLT