Életrajz

Fazekas Imre Pál

Fazekas Imre Pál

1930. április 16-án Budapesten születtem szerelemgyermekként. Apám kun, anyám jász. Amíg felnőttem 10-15 helyen szerte az országban, szinte minden nyelvjárási területen rám rakták az élet jó, jobb , keserűbb alapjait. Korán megtanítottak írni, olvasni, számolni. Ezeket hat éves koromra már birtokoltam. Különösen a költészetet kedveltették meg velem. Magyar költők verseire tanítottak. A 10 fillér árú cowboy regényeket , valamint a sárga könyvtár köteteit olvasgattam. Akarva-akaratlan ez tanított meg a magyar nyelv helyes használatára.
Hétéves koromban írtam első szerelmes versikémet Klárikámnak. Kunmadarason az igazgatóm fedezett fel – mondván :„ Itt most költő született ’’ – s a pad alatt írott versemet körmösök formájában honorálta akkor . De másnap elolvasva, már Karcagon és Szolnokon az újságokban lelkesen megjelenttette.
A sors jóvoltából mostohaanyám és mostohaapám is volt. Ritka az a gyermek, akinek két nagymamája és nagypapája is van. Ők voltak a mentoraim. Édes nagymamámék járattak iskolákba.
Úgy 17 éves lehettem, amikor búcsút mondtam a rokoni és „ szülő’’ házaknak.
Egy nagykereskedőnél lettem inas. Itt megtanultam, hogyan kell a semmiből is pénzt csinálni.
Háború után Budapesten a Nemzeti Szabadkikötőben dolgoztam. Keresetemből fedeztem tanulmányaimat, életem költségeit. Megnősültem, két gyermekem született.
Négy év után Sztálinvárosba kerültem . A Dunai Vasműben szervezésvezetőként dolgoztam 35 évig. Ezen évek alatt keményen tanultam. Több mint tíz szakmai tanfolyamot végeztem az ELTE-n és a Közgazdasági Egyetemen. Ezekkel egyidőben filozófiából és gazdaságtanból egyetemi oklevelet szereztem. Ezen időkben irodalmi munkásságom, – melyet töretlenül folytattam – az íróasztalban landolt .
1990-ben mentem nyugdíjba. 2001-ben jelent meg első kötetem Az emberszabású emberiségért címmel. Ezt követően két-három évenként adtam ki köteteimet.
Természeti, szerelmes és társadalmi hangvételű verseket és prózákat írok egész életemben.
Több mint 5000 vers és mintegy 500 oldalnyi próza van mögöttem.
Közel 500 hazai, mintegy 100 külföldi könyvtár forgalmazza köteteimet.
Író-olvasó találkozóimon eddig mintegy 9000 ezren,személy szerint (cím aláírás nálam ) vettek részt , közülük 1500-an kaptak tőlem ajándékkötetet.
Van már 30 éve is, hogy első verseim helyi és megyei lapokban, folyóiratokban nyilvánosságot kaptak. Rádióban , televízióban bemutattak. Több antológiában, hangos könyvben, Interneten, saját honlapomon jelen vagyok folyamatosan. (fazekasimrepal.hu, facebook, Elektromos Könyvtár, Miskolci Irodalmi Rádió, Batsányi-Cserhát Művészkör, Dunaújvárosi Versbarátok Köre stb.)
Irodalmi díjakat adtak értékelt írásaimért: Pro-Arte-díjat , Aranydiplomát, több országos dobogós elismerést. Liszt Ferenc születésnek 200. évfordulójára kiírt országos pályázaton Himnusz Liszt Ferenchez írt mesterszonettemmel első helyezést értem el. (rektori elismerés mellett )
2012-ben az Irodalmi Rádió legjobb szerzője lettem.

Rendszeresen meghívnak író-olvasó találkozókra. Eddig összesen 98 helységben jártam (Magyarországon, Szlovákiában, Ukrajnában, Horvátországban, Szerbiában, Erdélyben , Egyiptomban és Portugáliában. )

Életem azzal telt-telik, hogy küzdök az ország,a világ tudatában és gyakorlatában élő negatív jelenségek ellen : a bőrszín, a különböző vallások,egyházak, a pártok népen való torzsalkodásai , a gazdagság-szegénység feloldatlan ordító problémái, az elitnek nevezett értelmiséggőg tartalma – jelene, múltja, jövője – a képviselők fényévi távolsága a néptől, osztálytörvények, osztálybíróság, békesség, békétlenség, a természeti és társadalmi javak bántóan egyenlőtlen újraelosztása ellen.
Állami érdek céljából ma is ártatlan embereket képeznek ki védelmi-támadó erőszak manipulációival az emberek , értékek elpusztítására bárhol a világon.
És mindezt a modern harmadik évezredben.
Látva mindezt, kiben nem merülne fel a változtatás igénye, amelyért oly sokan életművüket, életüket adták.

Járom az országot,világot szóval és verseimmel, köteteimmel. Találkozva az emberekkel, örömmel tölt el, ha soraim eljutnak az emberi lelkekhez. Hívnak , és én önzetlenül ingyen elmegyek a legkisebb településre is .Csak szeretetet viszek és hozok.
Utamat 350 db Relikviatabló bizonyítja, amit kiállításként viszek.
Mind az előadások, mind pedig az aktív hallgatóság szíve-lelke szólal meg ilyenkor. Egyként figyelmeztet írót-olvasót az élet értelmére, az elkötelezettség jelenlétére.
Hiszek a világ egészséges megmaradásában, és az ún. szerves fejlődés világméretű előnyeiben, melyben minden az emberért, az emberiség javára történik megkülönböztetések nélkül.

FAZEKAS IMRE PÁL
író-költő
2400 Dunaújváros
Babits Mihály u.3.fsz.4.